Globe

Hus & Hem i Småland AB

Vår affärsidé är att beställaren skall få ett arbete utfört till ett marknadsmässigt lågt pris.

Vi svarar för hela byggprocessen från enkla skissförslag till färdigt bygge. Det kan vara en terrass, uterum, tillbyggnad, ombyggnad eller en nybyggnation.